hinthamerstraat 190-192 (den bosch)

Dit pand heet sinds 1560 De drije swarte Mollen, getuige ook het uithangbord en de gevelsteen. Vroeger was hier een bierbrouwerij gevestigd. Het steegje er achter heet "Achter de Mollen". In de 18e eeuw werd een van de koffiebranderijen van de familie Sweens in het pand gehuisvest en men koos de huisnaam als firmanaam. Op dit moment is Bouwbedrijf Smits & Zonen bezig met de verbouwing van dit prachtige authentieke pand. Uiteraard moeten alle aanpassingen voldoen aan de voor monumenten geldende richtlijnen. Foto's van de realisatie volgen snel. Kijk voor meer informatie op